สมาร์ทล็อกเกอร์คุมความอุ่น SMART WARM LOCKER

สมาร์ทล็อกเกอร์คุมความอุ่น SMART WARM LOCKER

สมาร์ทล็อกเกอร์คุมความอุ่น SMART WARM LOCKER


สมาร์ทล็อกเกอร์คุมความอุ่น นวัตกรรมใหม่ในการฝากอาหารดิลิเวอรี่ ด้วย technology ควบคุมอุณหภูมิแบบอุ่น (30-50°C) เพิ่มความสมาร์ทด้วยระบบยืนยันตัวตนหลายรูปแบบ เช่น การสแกนใบหน้า พาสเวิร์ด การแตะบัตร หรือการสั่งงานผ่าน Line