ล็อกเกอร์ฆ่าไวรัสด้วยแสงยูวี UV STERILIZE LOCKER

ล็อกเกอร์ฆ่าไวรัสด้วยแสงยูวี UV STERILIZE LOCKER

ล็อกเกอร์ฆ่าไวรัสด้วยแสงยูวี UV STERILIZE LOCKER


ทำลายและยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ไวรัส covid-19 และแบคทีเรีย ด้วยหลอด UV ป้องกันอันตรายต่อผู้ใช้งานด้วยกลไกการทำงานที่สร้างมาพิเศษ สำหรับป้องกันแสงลอดผ่าน เลี่ยงอันตรายจากดวงตาและผิวหนัง