ตู้ปลูกผักในร่มอัตโนมัติ SMART FARM

ตู้ปลูกผักในร่มอัตโนมัติ SMART FARM

ตู้ปลูกผักในร่มอัตโนมัติ SMART FARM


ตู้ปลูกผัก ฟาร์มในร่ม ตอบโจทย์การปลูกพืชสำหรับพื้นที่จำกัด พร้อมระบบควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น การจ่ายน้ำ และปุ๋ย เพิ่มกิจกรรมให้แก่พื้นที่ส่วนกลาง