ตู้จดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ SMART MAILBOX

ตู้จดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ SMART MAILBOX

ตู้จดหมายแจ้งเตือนอัตโนมัติ SMART MAILBOX


เปลี่ยนช่องใส่จดหมายธรรมดาให้สมาร์ทกว่า ด้วย smart sensor & real-time notify technology เซนเซอร์ตรวจจับวัตถุแจ้งเตือนเมื่อได้รับจดหมายและมีของในตู้ อีเมลถึงผู้รับทันทีแบบเรียลไทม์