โรบอทล็อกเกอร์ชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ EV BATT CHARGE LOCKER

โรบอทล็อกเกอร์ชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ EV BATT CHARGE LOCKER

โรบอทล็อกเกอร์ชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติ EV BATT CHARGE LOCKER


ล็อกเกอร์ชาร์จแบตเตอรี่มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าแบบแขนกลอัตโนมัติภายใต้คอนเซปท์ slow charge fast change โดยการนำ mechatronics และ robotic เข้ามาผสมผสานกับชิ้นงาน เป็น robot auto charge มีระบบชาร์จและตัดไฟเมื่อแบตเตอรี่เต็มได้อัตโนมัติ