สมาร์ทล็อกเกอร์รับฝากกุญแจ SMART KEY DROP LOCKER

สมาร์ทล็อกเกอร์รับฝากกุญแจ SMART KEY DROP LOCKER

สมาร์ทล็อกเกอร์รับฝากกุญแจ SMART KEY DROP LOCKER


SMART KEY DROP LOCKER สำหรับติดตั้งในจุดให้บริการต่างๆ เช่น ศูนย์รถยนต์ หรือจุดเช่า/คืนรถ ลูกค้าสามารถยืนยันตัวตนเพื่อฝากกุญแจรถด้วย QR, พาสเวิร์ด, บัตรประชาชน, สแกนใบหน้า ยกระดับความประทับใจในการให้บริการ เพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สิน และลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงเรื่อง covid-19 ในการพบปะผู้คน