สมาร์ทล็อกเกอร์คุมความเย็น SMART COLD LOCKER

สมาร์ทล็อกเกอร์คุมความเย็น SMART COLD LOCKER

สมาร์ทล็อกเกอร์คุมความเย็น SMART COLD LOCKER


คุมความเย็นคงความสด นวัตกรรมใหม่ในการฝากอาหารดิลิเวอรี่แบบเลี่ยงสัมผัส ด้วย technology ระบบทำความเย็น (3-8°C) รองรับระบบ cold chain logistics เพิ่มความสมาร์ทด้วยระบบยืนยันตัวตนหลายทุกรูปแบบ เช่น การสแกนใบหน้า พาสเวิร์ด การแตะบัตร หรือการสั่งงานผ่าน Line