สมาร์ทล็อกเกอร์คุมความเย็น SMART COLD LOCKER

สมาร์ทล็อกเกอร์คุมความเย็น SMART COLD LOCKER

สมาร์ทล็อกเกอร์คุมความเย็น SMART COLD LOCKER


คุมความเย็นคงความสด นวัตกรรมใหม่ในการฝากอาหารดิลิเวอรี่แบบเลี่ยงสัมผัส ด้วย technology ระบบทำความเย็น (0-10°C) รองรับระบบ cold chain logistics เพิ่มความสมาร์ทด้วยระบบยืนยันตัวตนหลายรูปแบบ เช่น การสแกนใบหน้า พาสเวิร์ด การแตะบัตร หรือการสั่งงานผ่าน Line