ล็อกเกอร์เช่าอุปกรณ์กีฬา SPORT LOCKER

ล็อกเกอร์เช่าอุปกรณ์กีฬา SPORT LOCKER

ล็อกเกอร์เช่าอุปกรณ์กีฬา SPORT LOCKER


ตู้พร้อมระบบ เช่า ยืม/คืน อุปกรณ์กีฬาแบบรับรู้ว่าคืนอุปกรณ์จริง แจ้งเตือนแบบเรียลไทม์เมื่อของที่ฝากถูกนำออกจากตู้ (smart real-time tracking) พร้อมระบบรับชำระเงินในตัว เพิ่มความปลอดภัยให้กับทรัพย์สิน และลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงเรื่อง covid-19 ในการพบปะผู้คน