ตู้เก็บของขนาดใหญ่ WAREHOUSE LOCKER

ตู้เก็บของขนาดใหญ่ WAREHOUSE LOCKER

ตู้เก็บของขนาดใหญ่ WAREHOUSE LOCKER


ตู้เก็บของขนาดใหญ่ (Warehouse locker) สำหรับธุรกิจให้เช่าพื้นที่เก็บของส่วนตัว สมาร์ทและปลอดภัย ด้วยระบบสมาร์ทล็อก วัสดุคงทนแข็งแรง มีระบบระบายอากาศ ลดความเสียหายให้ของที่เก็บในตู้