ชุดห้องประชุมเคลื่อนที่พร้อมสมาร์ทล็อกเกอร์ SMART MOBILE POD WITH LOCKER

ชุดห้องประชุมเคลื่อนที่พร้อมสมาร์ทล็อกเกอร์ SMART MOBILE POD WITH LOCKER

ชุดห้องประชุมเคลื่อนที่พร้อมสมาร์ทล็อกเกอร์ SMART MOBILE POD WITH LOCKER


ชุดห้องประชุมเคลื่อนที่พร้อมสมาร์ทล็อกเกอร์ smart pod สำหรับใช้นัดประชุม online และสามารถฝากของใน smart locker ได้ สร้างพื้นที่ส่วนตัวในพื้นที่เปิดโล่ง open space มี uv ฆ่าเชื้อ เปิดเมื่อไม่มีผู้ใช้งาน มีทั้งแบบใช้งาน indoor และ outdoor