จุดเช่า/ยืม/คืนจักรยาน หรือ scooter ไฟฟ้า BIKE & SCOOTER STATION

จุดเช่า/ยืม/คืนจักรยาน หรือ scooter ไฟฟ้า BIKE & SCOOTER STATION

จุดเช่า/ยืม/คืนจักรยาน หรือ scooter ไฟฟ้า BIKE & SCOOTER STATION


จุดยืมคืน scooter ติดตั้งบริเวณพื้นที่สาธารณะ มีที่ชาร์จแบตในตัว พร้อมระบบยืนยันตัวตนผู้ยืมและคืน รองรับการเชื่อมต่อระบบชำระเงินแบบไร้เงินสด